ساختمان مسکونی 124

 • درباره پروژه:


  خواسته کارفرمای پروژه ، طراحی دو تیپ واحد دوخوابه و سه خوابه در کنار یکدیگر بود. به طوری که هر واحد دارای زون بندی استاندارد بوده و ورود به محل خواب مستقیما از ورودی واحد صورت پذیرد. چالش پروژه، طراحی واحد ها با حد اقل مساحت غیر مفید بود. به طوریکه خریدار احتمالی بتوناند بیشترین بهره برداری را از فضای واحد مسکونی خود ببرد.


  طراحی نما:


  از آنجایی که زمین این ساختمان در نبش دو خیابان فرعی قرار گرفته است ، طراحی نمای پروژه نه به عنوان یک پوسته، بلکه به عنوان تعدادی حجم در هم تنیده دیده شده است. پایه ترکیب این احجام با تعمیم فرم گرد زمین پروژه به طبقات اول و دوم و ترکیب آن با فرم مکعبی طبقات چهار و پنج حاصل آمده و استفاده از تضاد میان دو سطح منحنی و غیر منحنی تکمیل شده است.

  از آنجا که لبه سقف های شیبدار دارای پیش آمدگی قابل توجهی هستند و وجود این پیش آمدگی غیر قابل اجتناب است، فرم کشیده این پیش آمدگی به عنوان یکی از مبانی طراحی نما قرار گرفت و برای ایجاد هارمونی، در مکان های مختلف از فرمی مشابه با آن استفاده گردید.

  125 apartment

 • 124 residential

 • ground floor plan

  پلان طبقه همکف


 • typical floor plan

  پلان تیپ طبقات


 • roof floor plan

  پلان طبقه بام


 • 124 residential
 • 124 residential

 • section

  برش طولی و عرضی


 • 124 residential

 • 124 residential