طراحی داخلی آپارتمان پرده بافت

 • روند طراحی:


  این پروژه، یک آپارتمان معمولی بود. مثل اکثر اپارتمان‌های جنوبی (عقب‌ساز) یک مکعب اکسترود شده از زمین پروژه بود. یک نما رو به کوچه داشت و یک نما رو به حیاط. هر طبقه یک واحد. زمینی به عرض نه متر و یک برنامه فیزیکی روتین. و نهایتا مثل همه اپارتمان های شهری، پنجره های واحد ها اشراف و دید به همسایه های روبرو داشتند.

  شاید میشد به سادگی حل کردن مشکل رو به ساکنین ساختمان بسپاریم. که با پرده ای، پنجره ها شون را ببننند . مخصاصا که وقتی دوری در شهر میزنیم، میبینیم که در اکثر اپارتمان ها ، پرده ها همواره بسته هستند.

  اما سوال پروژه این بود که: آیا میتوان این پرده را از درون ، به بیرون انتقال داد ؟ آیا میتوان در نمای پروژه پوسته ای برای کنترل دید داشت ؟

  برای پوسته، ابتدا به سراغ متریال های روتین رفتیم . اما دیدیدم که اضافه کردن یک پوسته دوم، به شدت جلوی نور را میگیرد. تنها راه حل استفاده از متریالی نیمه شفاف، مشابه با پرده های پارچه‌ای بود. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که پوسته از جنس طلق باشد.

  پروژه در گیلان قرار داشت، جایی که از دیرباز هنر حصیر بافی در آن رایج است. ما نیز، از این هنر دیرینه بهره بردیم: طلق ها را بافتیم. همانطور که حصیرها را میبافند.

  بافت حصیری را هم در مقایس ریز ( بافت طلق نیمه شفاف) و هم در مقایاسی بزرگ پیاده کردیم . در میان پوسته نمای ساختمان و پنجره، یک سری گلدان اضافه کردیم ... و با ترکیب گیاهان وطلق های بافته شده به شکل حصیری ، برای ساکنین یک منظر ایجاد کردیم.

  برای اینکه ساکنین بتوانند دید باز را نیز داشته باشند ، در بین این حصر ها ، بالکنی را قرار دادیم. در نهایت، ساختار فرمی ما بقی قسمت های ساختمان را بر اساس ساختار فوق و با هماهنگی با آن طراحی کردیم.

  در طبقه همکف ، برای انکه بتوانیم یک لابی مناسب داشته باشیم ، کمی ساختار پله کان را تغییر دادیم.
  با توجه به تراکم شهر رشت و سرانه کم فضای باز، تصمیم گرفتیم که در بام به جای استفاده ازسقف شیبدار، یک باغ بام قرار دهیم.

  93 st. residentail aratment

 • facade and neighbors building, 93 st. residentail aratment

 • facade in street, 93 st. residentail aratment

 • balcony interior, 93 st. residentail aratment

 • window interior detail, 93 st. residentail aratment

 • window interior, 93 st. residentail aratment

 • interior panorama, 93 st. residentail aratment
 • window interior, kitchen counter, 93 st. residentail aratment

 • kitchen counter, 93 st. residentail aratment

 • interior, 93 st. residentail aratment

 • tv set interior, 93 st. residentail aratment

 • entrance interior, 93 st. residentail aratment

 • kitchen and its window 93 st. residentail aratment

 • kitchen detail93 st. residentail aratment
 • kitchen interior, 93 st. residentail aratment

 • living room library 93 st. residentail aratment

 • living room, 93 st. residentail aratment
 • living room interior 93 st. residentail aratment

 • window interior detail, 93 st. residentail aratment

 • facade details, 93 st. residentail aratment

 • lobby and yard, 93 st. residentail aratment
 • lobby seatings, 93 st. residentail aratment

 • lobby, entrance door, 93 st. residentail aratment

 • lobby, 93 st. residentail aratment

 • roof garden details, 93 st. residentail aratment

 • roof garden seating light, 93 st. residentail aratment

 • roof garden details, night, 93 st. residentail aratment

 • yard, night, 93 st. residentail aratment

 • yard details, day, 93 st. residentail aratment

 • yard, day, 93 st. residentail aratment

 • diagram 1, 93 st. residentail aratment

  مرحله صفر  از چالش های ما کنترل محرمیت و دید و همچنین ایجاد یک لابی برای ورودی پـیـاده بـود.
  و هـمـچـنین ممانعت از قطع‌کردن درختان در فرایند ساخت‌و‌ساز

 • diagram 2, 93 st. residentail aratment

  مرحله اول  با جا به جا کردن مسیر پله ها در طبقه نخست، امکان وجود یک لابی و فضای تعریف شده ورودی پیاده را فراهم کردیم.
  (پیش از این ، به دلیل ابعاد زمین و باکس پله ها و همچنین پارکینگها ، امکان وجود لابی میسر نبود)

 • diagram 3, 93 st. residentail aratment
  tranditional curtins, 93 st. residentail aratment tranditional curtins, 93 st. residentail aratment, dark

  مرحله دوم  در اکثر آپارتمان‌ها، کنترل محرمیت و دید توسط پرده صورت میگیرد .
  این پرده را از دورن به بیرون اوردیم و پرده را بر روی ساختمان بافتیم.

 • diagram 4, 93 st. residentail aratment

  مرحله سوم  با ایجاد تراسها ، در قالب فضاهای خالی شده از دل پوسته، دید ساکنین به منظرهای مطلوب را میسر کردیم.
  (به جز طبقه همکف به دلیل تغییر پله‌ها مرحله اول و همچنین امنیت و دزدی)

 • facade front, night, 93 st. residentail aratment

 • ground floor plan, 93 st. residentail aratment
 • first floor plan, 93 st. residentail aratment
 • typical floor plan, 93 st. residentail aratment
 • roof floor plan, 93 st. residentail aratment
 • facade front, day, 93 st. residentail aratment