ساختمان نظام مهندسی لرستان

 • روند شکل گیری طرح


  چالش ما در طراحی این پروژه دستیابی به ساختمانی بود که در عین حفظ ارزش های معیارهای معماری ایرانی ، بتواند معیارهای معماری روز را نیز دارا باشد . اقتصادی بودن در عین داشتن فرم شاخص نیز از دیگر نکاتی بودکه سعی کردیم در طراحی این پروژه لحاظ کنیم.

  ایده کلی حاکم بر فرم این پروژه را در درجه اول ساختمانی قرار دادیم که رابطه قوی با شهر و محیط پیرامون خود داشته باشد و از نظر فرمی تداعی کننده مکعب هایی باشد که بر روی یکدیگر قرار گرفته اند. مانند آجرهایی که بنای یک ساختمان را شکل می دهند، مانند لِگوهایی که یک کودک به کمک آن ساختمان خود را می سازد، مانند سنگهایی که در دوران کهن بر روی یکدیگر چیده می شدند که یک سرپناه و ساختمان را به وجود بیاورند، که در واقع پایه و اساس مهندسی کهن چیدن سنگ ها، خشت ها و آجرها برروی یکدیگر بوده است.

  lorestan ceo

 • access plan

  مسیر های دسترسی  در بعد شهری این پروژه سعی شده است در مقیاس های کَلان و خُرد رابطه متقابلی را بین طرح با بستر خود برقرار کنیم . در مقیاس کَلان شهری با توجه به اینکه شهر در میان دو رشته کوه قرارگرفته، این رشته کوه ها می توانند خود به عنوان ویژگیهای معماری تلقی گردند و درمقیاس خُرد به ساختمان های اطراف بستر طرح و خط آسمان توجه شده است.

 • diagram

  فرو رفتگی در جداره های ساختمان


  diagram

  رعایت فاصله مناسب نسبت به ساختمان های مجاور


  diagram
 • diagram

  مقطع طولی خرم آباد ، شهری قرار گرفته در میان کوه ها


  diagram

  خط آسمان در سایت پروژه از عوارض طبیعی تاثیر میپذیرد


  diagram
 • diagram

  چیدمان فرم های مکعبی تداعی کننده آجر ها بر اساس الگوی به دست آمده از مرحله قبل


 • diagram

  توده ساختمانی مورد تقاظای کارفرما ارتفاعی بالاتر از خط آسمان ساختمان های اطراف دارد


  diagram

  تقسیم حجم اولیه به دو قسمت و ایجاد فرو رفتگی و اعمال متریال شفاف در توده فوقانی


 • diagram

  تقسیم بندی طبقات به سه قسمت اصلی ، بر اساس کاربردی و میزان دسترسی


  diagram

  حجم نهایی


 • diagram

  تاثیر پذیری از الگو های معماری بستر پروژه  با توجه به قدمت تاریخی استان لرستان و وجود بناهای تاریخی گوناگون برآن شدیم از موتیف های معماری برگرفته شده در بناهای تاریخی استان لرستان در طراحی این ساختمان استفاده نماییم. از میان ساختمان های شاخص در این استان امام زاده جعفر را میتوان به عنوان عاملی الهام بخش در استفاده از پترن ها و الگو های نما برشمرد .

 • render
 • render
 • render
 • render
 • render
 • analysis


  رعایت سایه اندازی مناسب بر ساختمان های همسایه  در طراحی این پروژه ، ماه های مختلف سال ، با در نظر گرفتن زاویه و میزان پرتاب نور به داخل ساختمان لحاظ گردیده و برای اجتناب از سایه اندازی ساختمان های اطراف ، در برخی قسمت های حجم عقب نشینی شده است .

  برای رعایت مسائلی همچون استفاده بهینه از نور خورشید و همچنین عدم برخورد نور مستقیم به کارکنان مجموعه ، از یک لایه مشبک آجری استفاده شده است .

 • analysis
 • facade

  نما غربی


 • facade

  نما شرقی


 • facade

  نما شمالی و جنوبی


 • cross section

  برش طولی


 • diagram

  دسترسی پیاده ، رمپ معلولین و روردی مستقل آمفی تیاتر


 • diagram

  دسترسی خودرو


 • diagram

  دسترسی آتش نشانی و خروج اضطراری


 • diagram

  قرار گیری دیوار های برشی


 • diagram

  محل استقرار تاسیسات مکانیکی


 • diagram

  ارتباطات عمودی


 • detail

  سازه


  از نظر سازه ای نیز سعی شده است در این طرح از کنسول های تا حداکثر 1.5متراستفاده شود وهمچنین از دهانه های منظم و دیوارهای برشی قرینه استفاده شودکه در هنگام بروز نیروهای جانبی، تنش های موجود در ساختمان به صورت قرینه باشد.

 • fllor plan
 • fllor plan