مجتمع مسکونی الغدیر قم

 • استراتژی کلی طراحی:


  از آنجا که پروژه پیش رو با یک برنامه فیزیکی مشخص و بسیار محدود کننده ارائه شده بود بر آن شدیم تا دست کم در آغاز استراتژی کلی طراحی را کاملاٌ بر اعداد و ارقام و مسائل کارکردی متمرکز نماییم . بنابراین لکه گذاری احجام و فرم های مختلف جهت برآورد متراژ واحدها بر اساس میزان سطح اشغال و تراکم خواسته شده مورد مطالعه و آزمایش قرار گرفت تا میان گزینه های مختلف ، گزینه ای که بهترین پاسخ به نورگیری ، اشراف واحدها به یکدیگر ، تناسبات و زیبایی حجمی را می داد انتخاب گردد. در عین حال تیم طراحی نیم نگاهی به روح والای معماری و امکان پیاده سازی ایده های خلاقانه نیز داشته اند تا جریان طراحی که بر اساس اعداد و ارقام برنامه فیزیکی آغاز شده است با ایده های نو و خلاقانه تکامل یابد.


  انتخاب نهایی گروه طراحی خواسته یا ناخواسته میل به گزینه هایی یافت که بلوک های ساختمانی در منتهی الیه مرز شمال و جنوب زمین استقرار یافته اند. این شکل استقرار بگونه ای است که بیش ترین فاصله میان بلوک شمالی و جنوبی را ارائه داده و مسئله اشراف را به حداقل می رساند . همچنین فضای سبزی در میان دو توده اصلی شکل می گیرد که خود به مانند محله ای اختصاصی برای ساکنان مجتمع عمل می نماید.


  در واقع کل حجم از یک مکعب ساده تولد یافته است که در مراحل مختلفی که در دیاگرام های پروسه طراحی ارائه شده است در خطوط مختلف و در جندین مرحله شکافته شده تا نورگیری واحد ها را تامین نماید. در مرحله بعد پوسته محافظ این مکعب در زوایایی خاص به شکل باز، نیمه باز و بسته طراحی شد تا امکان تنظیم میزان تاثیرپذیری از شرایط اقلیمی (باد و تابش) را فراهم آورد. بنابراین جبهه شرقی و غربی بلوک های اصلی کاملا بسته طراحی شد تا مانع ورود باد مزاحم با گرد و غبار و همچنین تابش نامناسب خورشید گردد و تنها در قسمت های که امکان نورگیری از جبهه شمال و جنوب وجود نداشته است پنجره های با فرم های مناسب این اقلیم گنجانده شده است.

  lorestan ceo

 • diagram

  پل های خرپایی


  در مرحله بعد نوبت به دمیدن روح معنا و کهن الگوهای معماری ایرانی-اسلامی رسید. بر این اساس پل هایی با مقطع 6 ضلعی برگرفته از طرح های اسلیمی سرزمینمان دل بلوک ها را شکافته و آنها را به هم پیوند می زند. این پل ها ضمن امضای طرح معماری ایرانی اسلامی اهداف دیگری نیز داشته اند. از جمله ایجاد ارتباط بیش تر میان دو توده اصلی شمالی و جنوبی و در عین حال یک تونل سبز نیمسایه دار با گیاهان سبز رونده که بر روی سازه پل ها رشد می کنند که در حکم جاده ورزشی و تندرستی و در ردیف فضاهای سبز مجموعه قرار می گیرد. در واقع بدینوسیله یک سری جاده های سبز در ارتفاعات مختلف جهت استفاده عموم ساکنین و دیدار آنها با یکدیگر شکل یافته است. این پل ها از نما کنسول شده و دید بسیار مناسب و گسترده ای به اطراف داشته و در عین حال زاویه دید آنها به دلیل پوشانده شدن با گیاهان رونده به واحدهای اطراف بسته است.

  رنگ پروفیل های پل ها نیز به صورت سمبلیک به رنگ فیروزه کاشی کاری ایرانی-اسلامی در آمده است.


  متریال نما و پوسته :  آجر به دلیل جرم حرارتی بسیار بالا در معماری سنتی ما نیز به کار گرفته می شده است تا شرایط آسایش دمایی فضاهای داخلی را بهبود بخشیده و اختلاف دمای روز و شب کویر را تقلیل دهد. بنابراین جداره اصلی واحد ها با آجر و پوسته بالکن بلوک ها بتن سفید در نظر گرفته شده که در عین حال با لوورهای عمودی و دیوارهای سایه انداز، بنا به جهات نورگیری ، میزان دریافت تابش را تنظیم نماید. همچنین آجر حس ایرانی بودن و رنگ و بوی زندگی را به بیننده القاء می کند.


  نیم طبقه اختلاف سطح :  جهت کاهش اشراف بلوک های مربعی و بلوک خطی کشیده به یکدیگر، به میزان نیم طبقه اختلاف کد ارتفاعی در نظر گرفته شده است که در واقع کف طبقه اول بلوک های مربعی 75/1 متر از کف طبقه اول بلوک خطی مجاورش بالاتر است.

 • diagram

  مرحله اول


  شروع روند طراحی با یک مکعب و خالی کردن حیاط مرکزی

 • diagram

  مرحله دوم


  گسترش حیاط مرکزی

 • diagram

  مرحله سوم


  تقسم توده ها به دو تیپ واحد درجه یک ( سه خوابه ) و درجه دو بر اساس خواسته های کارفرما

 • diagram

  مرحله چهارم


  تفکیک واحد ها از یکدیگر

 • diagram

  مرحله پنجم


  اضافه شدن پل خرپایی (تامین نیاز های ساکنین به طبیعت و پیاده روی)

 • render
 • render
 • render
 • render
 • render
 • floor plan

  پلان زیر زمین اول

 • floor plan

  پلان طبقه همکف

 • floor plan

  پلان تیپیکال طبقات

 • floor plan

  پلان تیپ واحد ها