ساختمان نظام مهندسی لرستان

 • درباره طرح


  نظام مهندسی از نظر مدیریت ساخت و ساز شهری، مجموعه ای از قوانین و نظامات ساختمانی است که مسئولیت ایجاد و اعمال کیفیت بر روی کمیّت ها را از طریق ابزار مهندسی برعهده دارد.

  در صورتیکه این رسالت، تنها در سطح کمیّت باقی بماند سیمای شهرهای ما دچار اغتشاش و آشفتگی خواهد شد که در آن کیفیت جای خود را به کمیّت داده است.

  بنای نظام مهندسی می بایست در عمل الگویی باشد از مفاهیم و آرمانهای جامعه ای ایرانی – اسلامی تا بتواند بر دیگر بخش های شهر اثر گذار بوده و شهر را به سمت وحدت و یکپارچگی و توجه به مفاهیم پایدارو بومی رهنمونt سازد.

  ایده طرح نگاهی است کیفی به تعامل انسانها در محیط نظام مهندسی که با ایجاد فضاهای باز و نیمه باز در درون بنا، مکانهایی برای این تعاملها دیده شده است

  بنا از بیرون نمادی است از وحدت و یکپارچگی در جامعه که عاری از خودنمایی و ابراز وجودهای خودخواهانه است.

  و در عمل الگویی است از اهداف کیفی مهندسی در معماری ساختمانها که از طریق ایجاد حیاط باز و نیمه بازدر ترکیب با فضاهای سبز دیده شده است.

  توجه به تعالی و با تلفیق بین آسمان و زمین، با جدا شدن بخشی از حجم از زمین ، به ایجاد دعوت کنندگی در فرم بنا پرداختیم.

  lorestan ceo

 • render
 • diagram
 • diagram
 • render
 • اهداف طراحی :

  تأکید بر مرکزیت نظام مهندسی

  توجه به فضای سبز و استفاده از شرایط اقلیمی منطقه

  احیاء حیاط مرکزی به صورت عمودی

  ایجاد تنوع در دید ها بصری و حرکت و پویایی در داخل ساختمان

  توجه به مفهوم وحدت در کثرت

  تفکیک عملکردها با توجه به نوع فعالیت

  باز کردن محور شرقی- غربی در درون ساختمان و استفاده از گیاهان سبز و آب نما جهت امکان استفاده طبیعی از جریان باد و سیرکولاسیون طبیعی هوا

  توجه به استفاده مناسب از نور در فضاها و پرهیز نور مستقیم خورشید

  ایجاد سایه و دودکش خورشیدی در جداره جنوبی و ایجاد سیرکولاسیون طبیعی جریان باد

  ساختمان نظام مهندسی می بایست عاری از هرگونه خودنمایی و تظاهرات بیرونی در سطح شهر باشد تا به عنوان الگوی برآمده از مفاهیم اصیل معماری و فرهنگ ایرانی – اسلامی بوده و از اغتشاش و به هم ریختگی و کثرت فردی در سطح شهر جلوگیری نماید

  مکعب، نماد وحدت، یکپارچگی، سادگی، جامعیت و کامل بودن است

  site plan , lorestan ceo

 • facade
 • plan

  پلان طبقات زیر زمین و همکف


 • plan

  پلان طبقات اول، دوم و سوم


 • plan

  پلان طبقات چهارم ، پنجم و ششم


 • areal view

 • interior

 • section

  برش های طولی و عرضی


 • facade

  نما های شرقی ، غربی و جنوبی