سیتی هال تهران

 • سیتی هال ، پیوند گاه میان مردم و مسئولین شهر  معنای تحت الفظی سیتی هال ، تالار شهر ، همواره باعث اشتباه اذهان نسبت به مفهوم آن میشود و ممکن است فضایی برای تجمع افراد جهت فعالیتهای فرهنگی (مانند تالار وحدت تهران) تلقی شود. درواقع ، مفهوم سیتی هال به نظام اداره شهر و خدمات مربوط به آن باز می گردد.


  گرچه قریب به سه دوره از فعالیت مجدد شوراها در کشور می‌گذرد، اما شوراها از فضاهای کارا، مناسب و شایسته‌ای برخوردار نیستند که این امر مشکلاتی را برای متولیان امور شهری و شهروندان فراهم آورده است. شوراها در حال حاضر با توجه به شأن و مقامی که در کشور ما دارند، نیازمند نماد کالبدی مناسبی هستند، نمادی که نشانگر جایگاه مهم شوراها و تجلی‌گاه مشارکت مردم در امور شهر باشد. این بناها بایستی به عنوان نمادهای شهری از معماری جدید و در عین حال باهویتی برخوردار بوده و ضمن برقراری ارتباط مناسب با بستر تاریخی و فرهنگی شهر ایرانی، توانایی پاسخگویی به نیازهای انسان امروزی را نیز داشته باشند.

  lorestan ceo

 • render
 • diagram

  مرحله اول


  ساختمان ها و محور های مهم و تاثیر گذار

  ( خیابان ولی عصر و اتوبان نیایش )

 • diagram

  مرحله دوم


  قرار گیری توده حجمی مکعبی بر اساس خط آسمان ساختمان وزارتخانه

 • diagram

  مرحله سوم


  ایجاد گشودگی در حجم بر اساس محور ورودی خیابان ولیعصر

 • diagram

  مرحله چهارم


  تغییر شکل حجم اولیه بر اساس شکل زمین بستر پروژه

 • diagram

  مرحله پنجم


  سبک سازی بار بصری طبقه همکف پروژه در محور پیاده

 • diagram

  مرحله ششم


  ایجاد بازشو در امتداد محور دید و حذف مزاحمت بصری توده پروژه برای عابرین پیاده

 • diagram

  مرحله هفتم


  جریان یافتن باد و عدم ایجاد مانع در برابر آن

 • diagram

  مرحله هشتم


  ایجاد بام سبز در امتداد محور پارک ملت

 • diagram

  مرحله نهم


  فرم نهایی

 • render
 • render
 • render
 • render
 • fllor plan
 • section
 • section
 • section
 • detail