برج مسکونی گلستان شمالی

 • درباره پروژه

  در ابتدای امر ، با طرح این سوال روند طراحی را اغاز کردیم:
  با توجه به اینکه ،الزاما باید دو راه پله و دو اسانسور داشته باشیم ،
  و متراژ قابل توجهی از بنا صرف آنها میشود ، آیا مینوانیم به جز استفاده معمول ( ارتباطات عمودی) استفاده دیگری نیز از پله ها کنیم ؟
  علی الخصوص اینکه عملا با توجه به وجود اسانسورها ، پله بسیار کم استفاده است...

  با پرسیدن این سوال ، روند طراحی پروژه را اغاز کردیم .
  برای هر طبقه بالکن های بزرگی قرار دادیم ، و دید و محرمیت آن را کنترل کرده و حجم ساختمان را بر اساس پر و خالی آن بالکن ها ، و همچنین خط اسمان ساختمان های همسایه ایجاد کردیم .

  در نهایت ، پاسخ مان برای سوالیکه در ابتدای پروژه برایمان مطرح بود، ایجاد فضای باز و سبز در فضاهای مشا و ترکیب کردن آن با راه پله بود :
  به این ترتیب ، ساکنیت میتوانند روزانه ورزش کرده و از این پله ها استفاده مناسب تری نمایند .

  درنهایت ، از پله ، و فضای سبز عمودی ایجاد شده ،برای جداسازی واحد های غربی و شرقی بهره بردیم .
  و همچنین با زاویه دار کردن ان ، ویو مناسبی برای بالکن واحد غربی فراهم ساختیم .

  golsetan shomali residential complex

 • render 1
 • diagram 1

  مرحله صفر


  یک ساختمان معمولی به همراه باکس پله
  سوال پروژه : آیا میتوانیم به جز استفاده معمول ( ارتباطات عمودی ) استفاده دیگری نیز از پلها کنیم ؟

 • diagram 2

  مرحله اول


  پیش از پرداختن به سوال ، نیاز بود که بالکن های بزرگ به هر واحد اضافه شود و تاثیر آن بر حجم و فرم ساختمان مورد ارزیابی قرار گیرد

 • diagram 3

  مرحله دوم


  تغییر چیدامان حجم ، بر اساس خط آسمان همسایه شمالی و روبرویی

 • diagram 4

  مرحله سوم


  تغییر چیدامان حجم ، بر اساس خط آسمان همسایه غربی

 • diagram 5

  مرحله چهارم


  از آنجایی که بالکن های واحد غربی دید به خیابان اصلی نداشتند ،
  با تغییر حجم و ایجاد یک هنده مناسب ، دید به خیابان اصلی را برقرار ساختیم

 • diagram 6

  مرحله پنجم


  از آنجایی که طبقات فوقانی ، میتوانستند بالکنی با دید به کوه های شمال تهران داشته باشند ، این دید باز را ایجاد کردیم

 • diagram 7

  مرحله ششم


  پاسخ به سوال مرحله صفر :

  ایجاد فضای باز و سبز در فضاهای مشا و ترکیب کردن آن با راه پله :
  به این ترتیب ساکنین میتوانند روزانه ورزش کرده و از این پله ها استفاده مناسب تری نمایند

 • diagram 8

  مرحله هفتم


  کنترل دید و حریم شخصی بالکن ها ، با استفاه از شیدر های متحرک

 • render 2
 • render 3
 • render 4
 • render 5
 • render 6
 • -5 floor plan

  5th basement (-5) floor plan

 • -4 & -3 & -2 floor plan

  typical basement (-4 , -3 & -2) floor plan

 • -1 floor plan

  pool basement (-1) floor plan

 • ground floor plan

  ground floor plan

 • first floor plan

  first floor plan

 • typical floor plan

  typical floor (2, 3, 4, 5, 6) plan

 • +7 and +8 floor plan

  (+7th & +8th ) floor plan

 • +9 and +10 floor plan

  (+9th & +10th ) floor plan

 • section