خرد سرای فردوسی

 • درباره پروژه


  فردوسی زاییده روزگار خردورزی و حافظ زبان فارسی است...

  در طراحی این پروژه ، تلاش براین شد که بازدید از میراث فردوسی را نه به عنوان یک فضای فرعی ، که عنوان یک پلازا و میدانگاه شهری که در مرکز پروژه قرار گرفته ، همراه و همراستا کنیم . باتوجه به موقعیت قرارگیری پروژه در سایتی که با فضای شهری در ارتباط است، سیرکولاسیون اصلی ورودی های خردسرا، به نحوی تنظیم شد تا استفاده کنندگان از فضا،از طریق محورهای خیابان های اطراف سایت به سرسرای میانی این فضای فرهنگی راه پیدا کنند.

  این کار سبب شکل گیری محور حرکتی و درگیری محیط پیرامون و پروژه شد.علاوه بر این، هدف از این کار، بیان جدایی ناپذیری اثر فردوسی بر فرهنگ و باور این مرز و بوم بوده است.

  با قرار دادن دو مسیر عمود برهم ، باعث ارتباط چهارسوی سایت با فضای شهری شدیم،همچنین این الگو برگرفته از مفهوم چهارباغی ایرانی بوده ، که ریشه در معماری ایرانی دارد. از دیرباز تاکید بر نقطه میانی اثر در ابنیه، مورد توجه بوده ؛ برای مثال در مساجد نقطه میانی به فض ای حوض و آب مزین میشد تا معنویت و معنای اثر را بیافزاید.در این طرح،با قراردادن توده های فضایی عملکردها پیرامون محورهای حرکتی ،نیاز فضای فرهنگی، که کشش ناظر به میانه مجموعه است تامین شد.
  ادامه متن در اسلاید بعد

  Ferdosi cultural center

 • Ferdosi cultural center

  ادامه متن اسلاید قبلی

  شاهنامه، در قالب نقاشی به وجود آمد؛ که استفاده کنندگان از مجموعه ،به واسطه وجود گودال باغچه هایی برای سیرکولاسیون عمودی، دید همه سویه ای به این اینستالیشن دائمی دارند.

  از مهمترین ویژگی سایت پروژه اختلاف زاویه 45 درجه ای با مقبره فردوسی است از این رو با چرخش 45 درجه ای قلب تپنده مرکز اثر به سوی بنای یادبود فردوسی ادای احترامی به صاحب بنا کردیم،این کار باعث ایجاد ارتباط بصری و مفهومی مابین سایت و ارسن یادبود شد،این ادای دین به ریشه و پایه و اساس فرهنگ ایران است،همچنین در نظر گیری روزنه ای برای ورود نور از بالای این ستون ها به فضای زیرین باعث تاکید بیشتر بر معنویت فضا و صاحب اثر شد.

  با جانمایی فضای نمایش عمومی در زیر این فضای سنبلیک مفهوم نگاه فردوسی به اثر را زنده نگه داشتیم.این اینستالیشن دائمی فردوسی نمادی از شاهکار فرهنگی ایران در مفهوم فضایی است.
  ادامه متن در اسلاید بعد

 • Ferdosi cultural center

  ادامه متن اسلاید قبلی

  از نقطه تلاقی محورهای حرکتی ،فضای مرکزی در پروژه شکل گرفت؛ که مهمترین بخش پروژه را ایجاد کرد .این فضای مکث به محلی سنبلیک برای معرفی فردوسی بدل شد...با قرار دادن ستون های عمودی در این فضا محلی برای روایت داستان های شاهنامه، در قالب نقاشی به وجود آمد؛ که استفاده کنندگان از مجموعه ،به واسطه وجود گودال باغچه هایی برای سیرکولاسیون عمودی، دید همه سویه ای به این اینستالیشن دائمی دارند.

  از مهمترین ویژگی سایت پروژه اختلاف زاویه 45 درجه ای با مقبره فردوسی است از این رو با چرخش 45 درجه ای قلب تپنده مرکز اثر به سوی بنای یادبود فردوسی ادای احترامی به صاحب بنا کردیم،این کار باعث ایجاد ارتباط بصری و مفهومی مابین سایت و ارسن یادبود شد،این ادای دین به ریشه و پایه و اساس فرهنگ ایران است،همچنین در نظر گیری روزنه ای برای ورود نور از بالای این ستون ها به فضای زیرین باعث تاکید بیشتر بر معنویت فضا و صاحب اثر شد.

  با جانمایی فضای نمایش عمومی در زیر این فضای سنبلیک مفهوم نگاه فردوسی به اثر را زنده نگه داشتیم. این اینستالیشن دائمی فردوسی نمادی از شاهکار فرهنگی ایران در مفهوم فضایی است.

 • diagram 1 - Ferdosi cultural center

  محورهای حرکتی ارتباط دهنده‌ی فضای شهری و پروژه.

  ( تشکیل دهنده هندسه مرکزی پروژه)

  diagram 2 - Ferdosi cultural center

  قرار گیری توده های حجمی ها پیرامون محورهای حرکتی.

  تفکیک فضاهای عملکری پروژه به احجام مجزا (جهت دسترسی مستقل)

 • diagram 3 - Ferdosi cultural center

  ایجاد یک پلازا و میدانگاه شهری در مرکز پروژه.

  ( کم کردن فضای مرکزی تلاقی محورها از تود ه ها های حجمی)

  diagram 4 - Ferdosi cultural center

  شکل گیری سیرکولاسیون عمودی حجم‌های عملکردی در راستای فضای مرکزی

  ترکیب دسترسی عمودی با نورگیر و فضای سبز

 • diagram 5 - Ferdosi cultural center

  قرار گیری توده حجمی نگارخانه به عنوان یک حلقه ، بر روی فضاهای عملکردی

  ( به عنوان محور ارتباط دهنده حجم ها نیز عمل میکند)

  diagram 6 - Ferdosi cultural center

  ایجاد اینستالیشن دائمی فردوسی در مرکزیت پروژه و معنا بخشیدن به فضای میدانگاه میانی پروژه

  (بازدید از میراث فردوسی در هر لحظه )

 • Ferdosi cultural center

  کابری فضاها


  فروش محصولات فرهنگی،کافه

  سن اجرا روباز

  کتابخانه‌کودک

  اداری،کنفرانس

  کتابخانه

  بخش آموزشی

  نگار خانه

 • render - Ferdosi cultural center
 • render - Ferdosi cultural center
 • render - Ferdosi cultural center
 • render - Ferdosi cultural center
 • Ferdosi cultural center

  اینستالیشن نگارگری شاهنامه (تصاویر) +
  سن شاهنامه خوانی (صدا) =
  ترکیب ادراک حواس بصری با شنیداری


  در طراحی اینستالیشن فردوسی با استفاده از اطلاعاتی که در ادامه خواهد آمد، توده حجمی مرکز را به 9 بخش تقسیم کردیم تا اشاره ای باشد بر سه داستان اسطوره‌ای سه‌گانه ای که در شاهنامه آمده:

  وجود سه گانه ها یکی از مصادیق کارکرد عدد سه در شاهنامه است .

  عددی که در اغلب مذاهب، فرهنگ ها و اساطیر ملل با مفهوم نمادین خود یعنی “کمال” و برای نشان دادن نهایت نیکی و یا بدی به کاررفته است.

  در داستان اسطوره ضحاک، سه گانه ها نماینده مفهوم اساطیری عدد سه بوده اینگونه که، ظهور سه باره اهریمن بر ضحّاک ، که او را به اوج ظلم و ستمگری می رساند.

  همچنین از هم گسیختگی سه گانه جمشید توسّط ضحاک و سپس از بین رفتن سه گانه ضحّاک توسط فریدون مصداق این امر است.

  منبع: مطالعات ایرانی سال شانزدهم بهار و تابستان 1396 شماره 31

 • render - Ferdosi cultural center
 • render - Ferdosi cultural center
 • render - Ferdosi cultural center
 • 3rd floor plan
 • 2nd floor plan
 • 1st floor plan
 • ground floor plan
 • 1st basement floor plan
 • 2nd basement floor plan
 • section 1
 • section 2
 • section 3
 • render - Ferdosi cultural center
 • render - Ferdosi cultural center