مرکز بورس تره بار روماک

 • درباره پروژه


  کارفرمای این پروژه قصد داشت با سرمایه گذاری مناسب، یکی اولین سیستم های مدرن توزیع عمده و فروش میوه و تره بار را راه اندازی کرده و با بسته بندی مکانیزه و سایر فرآیند های مدرن، زمینه صادرت میوه و سبزیجات و تعامل با مییهمانان خارجی فراهم سازد.

  به این منظور ، زمینه ساختن سه واحد صنعتی بزرگ در حومه شهر آمل و یک واحد اداری در نزدیکی آن راه اندازی نماید. واحدی که در آن فرآیند قیمت گذاری کالا به شکلی مشابه تالار های بورس ، صادرات ، تعامل با تجار بین المللی ، کنفرانسها و ... به طور متمرکز صورت بگیرد.

  ایده و روند طراحی


  با توجه به کاربری ساختمان و ارتباط آن با رشد و نمو میوه ها، بر آن شدیم تا روند طرح بنا را بر اساس تداعی انتزاعی این مفهوم قرار دهیم و ساختمان را به عنوان سلولی در نظر بگیریم که زندگی در آن جریان دارد.

  خواسته کارفرمای پروژه روماک ، وجود دو بخش مجزا در پروژه بود به طوری که در عین حال با هم بی ارتباط نباشند . یک بخش برای مرکز بورس میوه و اتاق های مذاکرات و خرید و فروش . بخش اداری همراه با اتاق کارکنان ، مدیریت ، خدمات و آمفی تیاتر.

  با توجه به موارد گذر شده ،دو مرکز اصلی ساختمان را به مشابه هسته سلول ها و اتاق های کارکنان را مشابه سیتوپلاسم این سلول زنده که حول هسته قرار گرفته اند ، در نظر گرفته شد.

  Romak center


 • روش نوین معماله میوه و تره بار


  به طور معمول ،فروش عمده و توزیع میوه ها و سبزیجات در بازار تره بار به روشی سنتی انجام میپذیرد . در این بازار ها، حجره ها به نوعی نقش سیستم اداری و مدیریتی و برنامه ریزی فروش را عهدا دار هستند و عملیات خرید و فروش در آنجا انجام میشود . در حالی که در جای جای دنیا ، فرآیند حمل و نقل ، جدا سازی و بسته بندی به طور مکانیزه صورت میگیرد ، این روند در بازار میوه و تره بار به طور سنتی انجام میپذیرد. نتیجه این شیوه ، طولانی شدن روند کار و در پی آن فاسد شدن و از دست رفتن کیفیت کالا ها است، هر چند به میزانی اندک.

  هنگاه خرید و فروش و زمانی که یک محموله تازه به بازار تره بار راه پیدا میکند، فرآیند قیمت گذاری آن کالا به طور سنتی انجام میشود. به طوری که نتیجه نهایی پس از گذاشتن زمان قابل توجهی مذاکره و چانه زنی ، عدم رسیدن به نتیجه مناسب و شروع یک مذاکره با فردی جدید حاصل میشود . حاصل تکرار چندین باره مراحل فوق ، چیزی جز از بین رفتن زمان ارزشمند و تغییر کیفیت کالای تره بار نیست.

  یکی از راه های افزایش سرعت معاملات ، استفاده از روش بازار های بورس است . در این روش مدرن، فرآیند خرید و فروش تره بار نه در حجره ها ، بلکه در سالنی صورت میپذیرد که در آنجا چندین خریدار به صورت همزمان به مذاکره و معامله میپردازند.

 • cells

  تکثیر سلول ها


  هر موجود زنده ای در طبیعت ، با تکثیر سلولی رشد میکند و رشد و تکثر گیاهان ، میوه و تره بار نیز از این قایده مستثنی نیست.

 • cells
 • fruits
 • bird's eye render

  مرکز بورس و آمفی تیاتر به مشابه هسته سلول ها  اگر ساختمان را به عنوان سلولی در نظر بگیریم که زندگی در آن جریان دارد ، آنگاه میتوانیم دو مرکز اصلی ساختمان را به مشابه هسته سلول ها و اتاق های کارکنان را مشابه سیتوپلاسم این سلول زنده بیابیم

 • bird's eye render
 • ground floor plan
 • first fllor plan
 • second floor plan
 • render
 • render
 • render
 • render
 • render
 • render

 • render