ویلایی در جوکولبندان

 • روند طراحی:

  موقعیت قرارگیری این پروژه در روستای جوکولبندان بود: دارای دید و ویو بسیار عالی ولی با جهت گیری شرقی غربی . اولین اصل در طراحی ، این بود که تمامی فضاها ، به ویو شرقی (جنگل سراوان) دید داشته باشند . دومین اصل هم دارا بودن نور جنوب برای نشیمن بود . ( علی رغم اینکه جهت گیری شرقی غربی بود) برای این منظور، حجم را به دو نیم تقسیم کردیم . بخش نشیمن را در امتداد شرق گسترش دادیم و آن را با یک فضای خالی همراه کردیم که مجالی برای دریافت نور از جبهه جنوب باشد. نهایتا نشیمن از جبهه نور میگرفت : شرق و جنوب. در ادامه ، بر آن شدیم که با نگاه دیگری به آن فضای خالی که صرفا در جهت رفع نیاز عملکری ( نور جنوب ) ایجاد شده بود بنگریم . فضایی که کاربریش صرفا پله و راهرو بود ... ولی نمیخواستیم به عنوان یک راهرو ساده رها شود...

  کانسپت طراحی را بر مبنای تضاد این فضای میانی با مابقی پروژه استوار کردیم. اگرچه پروژه مدرن و مینیمال و سفید بود ، اما این فضای میانی ساز دیگری میزد و هم متریال و هم حس و حال متفاوتی با بقیه پروژه داشت. تضاد این دو ، تضاد مدرنینه و سنت است . تضاد شهر و روستا . تضاد زندگی صنعتی و زندگی در دل طبیعت . گویی یک کلبه جنگلی در دل زندگی مدرن قرار گرفته باشد .

  در ادامه ، به "فضاسازی" این قسمت میانی پرداختیم. نمیخواستیم که فضا صرفا با چشم ها و حواس بصری حس و درک شود ، پس با اضافه کردن حوض آب و اتصال آن به استخر و ایجاد صدای شرشر ، حواس شنوایی و لامسه را نیز درگیر کردیم .

  در جبهه غربی ، به دلایل اقمیلی عمدتا دیوار و فرم صلب داشتیم. با بیرون زدگی آن فضای میانی، طراحی نما و حجم را تکمیل کردیم و به فرم کلبه ای معلق در هوا رسیدیم. کلبه ای که نمود فرمی همان فضای میانی قصه ماست ... از انجا که کارفرما میخواست استخر و بالکنی نیمه مسقف داشته باشد، روی استخر را با بالکن پوشاندیم و برای مدیریت کردن مساحت و متراژ ، بخشی از آن بالکن را با وید خالی کردیم : جایی برای یک درخت.

  محاسبه سازه سقف این بالکن نیمه مسقف نیز خود چالشی دو چندان بود و مجاب کردن مهندس سازه به حذف ستون نگه دارنده سقف بالکن ( برای داشتن دید و ویو ) و همچین قرار گیری تنها ستون غیر قرینه بر روی تیر ... باعث شد که فرایند محاسبه بسیار دشوار گردد.

  sanjabi villa


 • diagram 1, villa in Joukoulbandan

  diagram 2, villa in Joukoulbandan


  جدا سازی دو فضای اصلیی


  هر خانه ای دو بخش اصلی دارد: بخش نیمه عمومی (نشیمن ، غذاخوری و ... ) و بخش خصوصی ( اتاق خواب ها و ... )

  حجم خانه را به دو بخش تقسیم کردیم و دو بخش را از همدیگر جدا ساختیم

 • diagram 3, villa in Joukoulbandan

  diagram 4, villa in Joukoulbandan


  شکل گیری حجم و فضاسازی


  در ابتدا، از انجا که نشیمن ،صرفا نور شرق دریافت میکرد ، با تغییراتی در حجم ، نور جنوب را نیز برای نشیمن محیا کردیم.

  سپس، یک فضای میانی در میان دو قسمت خانه ، جانمایی کردیم فضایی که دو بخش جدا شده از یکدیگر را به هم پیوند میدهد.

 • diagram 5, villa in Joukoulbandan

  diagram 6, villa in Joukoulbandan


  رسیدن به فرم نهایی


  فضای میانی را نه به عنوان فضایی صرفا برای رفت و آمد، نه صرفا جایی که نه تنها قرار است دو بخش را به هم متصل کند ، بلکه به عنوان مکانی برای افتادن اتفاقات گوناگون ، مکانی برای بودن ، مکانی برای شدن دیدیم . فضای میانی را به عنوان قلب پروژه در نظر گرفتیم

  و سپس ، این فضای میانی را گسترش دادیم و یک بالکن را به آن الحاق کردیم.

 • eastern elevation, villa in Joukoulbandan
 • eastern eelation, day view, villa in Joukoulbandan
 • eastern facade, night, villa in Joukoulbandan
 • facade, view from street, night, villa in Joukoulbandan
 • facade, view from street, day, villa in Joukoulbandan
 • western facade, villa in Joukoulbandan
 • the entrance, interior, villa in Joukoulbandan
 • the pool, and the space in between, villa in Joukoulbandan
 • roof of the balcony, villa in Joukoulbandan
 • the pool, villa in Joukoulbandan
 • in between space, render of facade, sanjabi villa project

 • in between space , the balcony, villa in Joukoulbandan

 • the balcony, villa in Joukoulbandan
 • view to the nature, villa in Joukoulbandan
 • first floor dining room, villa in Joukoulbandan

 • stairs, first floor, villa in Joukoulbandan

 • the void and living room, villa in Joukoulbandan

 • main living room, villa in Joukoulbandan

 • main living room interior, villa in Joukoulbandan
 • fire place, villa in Joukoulbandan
 • stairs, dining room, villa in Joukoulbandan
 • kitchen, villa in Joukoulbandan
 • dining room, villa in Joukoulbandan
 • stairs, ground floor, villa in Joukoulbandan
 • first floor living room, villa in Joukoulbandan
 • ground floor plan, villa in Joukoulbandan
 • first floor plan, villa in Joukoulbandan
 • sections, villa in Joukoulbandan
 • elevations, villa in Joukoulbandan