ویلایی در جوار یک همسایه

 • درباره پروژه


  این پروژه زمینی به مساحد حدود دویست چهل مترمربع داشت . از آنجا که بخشی از آن زمین متعلق به منابع طبیعی بود، ساختمان باید در قسمت میانی زمین قرار میگرفت در همسایگی این ساختمان، یک ویلا دیگر قرار گرفته بود که پنجره ای رو به غرب داشت و اشراف کامل به پروژه داشت.

  دو انتخاب داشتیم. یا باید ساختمان را به قسمت شرقی زمین میچسباندیم و نور غرب میگرفتیم... و یا با قرار دادن ساختمان در قسمت غربی زمین، دید و اشراف ساختمان همسایه را میداشتیم.... ما دومین گزینه را انتخاب کردیم. اکنون مسئله پروژه این بود که چطور باید دید و اشراف همسایه را محدود کنیم.

  شاید یکی از اولین انتخاب ها، استفاده از درختان و گیاهان بود. اما این انتخاب یک مشکل داشت: اگر نهال میکاشتیم، رشد آن به چندین سال زمان نیاز داشت.. و از طرفی حمل و نقل درختان تنومند و کاشتن آن نیز صرفه اقتصادی نداشت . راه حل دیگر، استفاده از یک دیوار بود. ولی دیوار نیز وقتی بلد و مرتفع میشد، نیاز به سازه داشت و هزینه سازه نگه دارند دیوار نیز ، برای کارفرما توجه پذید نبود.

  راه حل ما ، ترکیب کردن سازه نگه دارند آن دیوار با سازه ساختمان بود. به این ترتیب، امکان ساختن دیواری برای کنترل دید فراهم میامد. همچنین فضایی ایجاد میشد که میتوانستیم در آن، درخت نیز بکاریم.

  شاید چیدمان اکثر ساختمان های ویلایی به صورتی ست که اتاق ها (بخش خصوصی) در طبقه بالا و نشیمن (بخش عمومی) در طبقه پایین قرار میگیرد . ما اما این چیدمان را معکوس کردیم. زون عمومی را در بالا قرار دادیم که از دید زیبا به مناظر اطراف بهره ببرد. و زون خصوصی را در طبقه همکف قرار دادیم تا محرمیت کافی داشته باشد.

  در نهایت ، با احجام بازی کردیم و گشودگی در طبقه همکف ایجاد کردیم. یک بالکن مسقف در طبقه همکف و یک بالکن سرباز در طبقه دوم به وجود اوردیم... و به کمک گشودگی طبقه همکف. حیاط های شمالی و جنوبی را به همدیگر متصل کردیم.

  , a villa near a neighbour

 • render day, a villa near a neighbour
 • render night, a villa near a neighbour

 • diagrm 1, a villa near a neighbour


  موقعیت قرارگیری

  موقعیت قرارگیری ساختمان در کنار همسایه قرار دارد

 • diagrm 2, a villa near a neighbour


  مسئله ای که باید حل شود

  دید مزاحم ساختمان همسایه و ساختمان پروژه نسبت به همدیگر

 • diagrm 3, a villa near a neighbour


  گام اول: کنترل دید

  کنترل محرمیت و دید به حریم خصوصی ،با قراردادن یک دیوار

 • diagrm 4, a villa near a neighbour


  گام دوم: ارتباط حیاط ها

  با تغییر در حجم طبقه همکف ، حیاط های شمالی و جنوبی را با یکدیگر متصل کردیم

 • diagrm 5, a villa near a neighbour


  گام سوم: فضاسازی

  کنترل محرمیت و دید به حریم خصوصی ،با قراردادن یک دیوار

 • diagrm 6, a villa near a neighbour


  گام چهارم: فرم سازی

  با تغییراتی در حجم طبقه فوقانی ، فرم نهایی پروژه را ایجاد کردیم

 • render exterior, a villa near a neighbour
 • render exterior, back yard, a villa near a neighbour

 • render fire place, a villa near a neighbour
 • trees, a villa near a neighbour
 • render interior 2, upper floor, a villa near a neighbour
 • render interior, upper floor, a villa near a neighbour

 • render interior 2, ground floor, a villa near a neighbour
 • render interior 3, ground floor, a villa near a neighbour
 • render interior, ground floor, a villa near a neighbour
 • render bed room, a villa near a neighbour

 • render master bed room, a villa near a neighbour
 • render bath room, a villa near a neighbour

 • render wc, a villa near a neighbour

 • render day, a villa near a neighbour
 • ground floor plan , a villa near a neighbour

  پلان طبقه همکف

 • first floor plan , a villa near a neighbour

  پلان طبقه فوقانی