کار + فرهنگ + زندگی

 • درباره پروژه


  این پروژه ، یک مسابقه معماری بود که در آن میبایست در زمینی بسیار کوچک ، واحد های مسکونی و فضای تجاری (مغازه ) را با همدیگر ترکیب کرده و ایده ای خلاقانه ارائه نمود . در ابتدای امر ، لازم بود که نگاهی عمیق تر به مفامیهی مانند زندگی ، کار و ... بیفکنیم

  زندگی در شهر

  در چند دهه ی گذشته به دلیل نیازهای روزمره انسانی ،ساختمان ها دستخوش تغییراتی شده است.

  به دلیل افزایش نیازهای انسانی به کار و تانین نیازهای اولیه ،بیشتر ساختمان مسکونی توام با کاربری تجاری قرارگرفته است و موضوع سکونت و متن اجتماعی به حاشیه رانده شده است.طبیعتا در ابتدای این امر برطرف کردن خواسته های اساسی جامعه در اولویت قرار دارد.حال باتوجه به این مسئله در کنار آن می توان مسائلی همچون فرهنگ هم در لابه لای آن قرار داد.. در کشوری که میانگین سرانه مطالعه آن کمتر از چند دقیقه است و تلاشی برای آن نشده ،پرداختن به این موضوع در کنار مسائل دیگر انسان اهمیت دارد.

  با توجه به گفته های فوق سوال این است آیا می توان یک فضای فرهنگی همچون کتابخانه را به مشابه فضایی در جریان کار و زندگی قرار داد؟
  ادامه متن در اسلاید بعد

  work + culture + living

 • work + culture + living

  هدف پروژه


  در این پروژه سعی بر آن شده است که فضای تجاری برخلاف فضاهای تجاری دیگراز دیدگاه برطرف کردن نیاز مادی جامعه دیده نشود و به عنوان بخَشی از مجموعه زندگی ادغام گردد.

  در همین راستا تاکید این پروژه بر آن است که با استفاده فضاهای ارتباط عمودی (پله)هم بتواند نقش اساسی در این عملکرد داشته باشد
  و هم به عنوان پلی، بخش فرهنگی را به تجاری و مسکونی تلفیق کند.

  به این صورت که با استفاده از قفسه های کتاب به عنوان کتابخانه های کوچک پله را به عنوان کاربری فرهنگی(کتابخانه) معرفی کرده ایم .

  بنابراین بخش تجاری را کافه کتاب نامیده و رای خدمات رسانی و رفاه مسکونی و تجاری کافی شاپی در قسمت زیرزمین و همکف گنجانده ایم .

 • work + culture + living

  نگاهی به پله ها


  برای ارتباط کاری بخش مسکونی به تجاری از فضای همین پله استفاده شده است .

  به این صورت که کاربر مسکونی می تواند در زمان نیاز به بخش فرهنگی و همچنین تجاری از یک ورودی مجزا که مخصوص به خود است وارد راه پله شده و از طریق همین فضا به قسمت های بالا و پایین دسترسی داشته باشد.

  در واقع بخش فرهنگی داستان در دل پله ها قرار گرقته است و همچون پله فضای مسکونی را به ا تجاری متصل می کند.

  بدین ترتیب توانستیم به فضای پلکان ، که بالاجبار در همه ساختمان ها وجود داری ، کاربری دیگر بدهیم

 • work + culture + living

  زندگی مسکونی


  امروزه با توجه به افزایش جمعیت و هزینه های اضافی و تورو همچنین عدم وجود فضاهای مناسب شاهد تغییر الگو خانواده ها و سبک جدیدی از زندگی هستیم که شهروندان را مجبور به زندگی در فضاهای نامناسب به دلیل عدم تامین نیازشان کرده است.

  با توجه به این شرایط فضاهایی همچون فضای خرد مقیاس که بتواند بخشی نیازهای یک انسان را فراهم آورد از اهمیت بسزایی برخوردار است.

  به همین دلیل بخش های مسکونی را خرد مقیاس انتخاب کرده تا بتواند چند فضای تفکیک شده درجهت تامین اولیه نیاز اساسی را در آن بگنجانیم.

  برای تحقق این‌منظور فضا را به صورت پویا و متحرک در آورده ایم .هر بخش از فضا قابلیت جمع شدن و حرک را دارد.


 • living area - state 1

 • living area - state 2

 • living area - state 3

 • living area - state 4

 • living area - state 5

 • areal render

 • render

 • night render

 • the library
 • the library
 • cafe
 • cafe
 • foor plans
 • foor plans
 • sections